Alkoholi

NikolaM's picture

U jednoj epruveti se nalazi apsolutni etanol,a u drugoj epruveti etanol koji sadrzi vodu.Kako da dokazemo koja epruveta sadrzi apsolutni etanol,a koja etanol koji ima vodu? Da li odgovor moze imati veze sa bakar sulfatom

milicaradenkovic's picture

Jedino sto ja znam da se apsolutni etanol dobija  kuvanjem obicnog etanola sa kalcijum oksidom.