Rastvori

Lena_1's picture

Rastvor kalijum-hlorida dobijen je mešanjem 100g rastvora ove soli zasićenog na 80C i 200g rastvora ove soli zasićenog na 20C. Dobijeni rastvor je imao temperaturu 40C. Proračunom pokazati da li je dobijeni rastvor zasićen ili nezasićen.

 

Hvala unapred! :)

kowalsky's picture

Trebaju ti prvo rastvorljivosti KCl na ovim temperaturama prvo. Nađi negde u tabelama.

Lena_1's picture

R(KCl,80C)=51,1

R(KCl,20C)=33,0

R(KCl,40C)=40,0.

Evo ih :)

kowalsky's picture

Treba da izračunaš koliko ima KCl u oba ova rastvora. U prvom je to
51,1 : 151,1 = X : 100
X = 33,8 g 

Izračunaš na isti način za drugi i sabereš vrednosti. To što dobiješ je ukupna masa KCl u 300g rastvora koji smo dobili mešanjem. Da li je rastvor zasićen dobićeš kao:

Ukupna masa KCl : (300-ukupna masa KCl) = X : 100

Ako je to X koje dobiješ veće od rastvorljivosti na 40 stepeni rastvor će biti zasićen i obrnuto.

Lena_1's picture

Hvala puno!