Soli

docd96's picture

Ljudi,da li ima eka fora kod odredjivanja neutralnih,kiselih i baznih soli?? znam da su kisele npr. NaHCO3,dakle sadrze vodonikov atom,bazne OH grupu itd... I da naisao sam na zadatak u kom se dobija da je Na2PHO3 neutralna so,pa me je to malo zbunilo. Unapred hvala.

Pop.'s picture

Dobra ti je logika. Problem kod soli koju si naveo je to sto je to so fosforaste kiseline koja mnoge ljude ocigledno buni ovde :p soli te kiseline sadrze 1H atom ali te soli nisu kisele. Ta kiselina ima 3H atoma. Kada 1 atom H zamenis npr. Na tada ta so jeste kisela, ali ukoliko zamenis 2 te soli nisu kisele vec neutralne, razlog je taj da ova kis mzoe da da samo 2 H atoma, ovaj treci ona iako ne daje ne utice na to da njene soli budu kisele

http://sh.wikipedia.org/wiki/Fosforasta_kiselina

docd96's picture

Ok,hvala :-)) Dosta mi je jasnije.. :-)