Entalpija veze

asterix's picture

Kad treba izračunati standardnu reakc. entalpiju pomoću entalpija veze, zašto je prirast entalpije jednak razlici entalpija za kidanje i nastajanje veze, a ne obrnuto jer kod termohemijskog računa DELTA JE uvek jednaka KONAČNO-POČETNO, TJ. razlici entalpija produkata - reaktanata, dakle zašto ne oduzimam i kod računa za entalpiju veze  na taj način da oduzimam entalpije produkata od reaktanata već obrnuto ? 

 

asterix's picture

Zna li itko ovo , stvarno mi je važno