zbr-farmacija

KategoristaA's picture

Koliko se cm3 gasa pri n.u izdvaja pri rekaciji 3,24g srebra sa razblazenom azotnom kiselinom?

Rade hemicar's picture

 2Ag + 2HNO3  ----->  2AgNO3 + H2

3.24g Ag  ----------- X dm3 H2

2 * Ar(Ag) ----------   22.4 dm3

       X=0.336 dm3 = 336 cm3

KategoristaA's picture

Meni izaslo 672cm3. Dok 335cm3 i nema kao ponudjeni odg. Resenje:224cm3

Rade hemicar's picture

3Ag + 4HNO3 ----> 3AgNO3 + 2H2O + NO

3.24g Ag ------------ x dm3

3 * Ar(Ag)----------- 22.4 dm3

        X= 0.224 dm3 = 224 cm3