5. grupa elemenata- azot

milicandj's picture

Prikazati reakciju amonijum-nitarta sa vodom.

milicaradenkovic's picture

NH4NO3+H2O----------------------> dobija se so koja je rastvorena u vodi

NH4NO3--------------->NH4+ + NO3-