Smjesa

khaleesi999's picture

Za reakciju sa 10g smjese natrijum-karbonata i natrijum-hidroksida utroseno je 213.2 cm3 rastvora hloridne kisjeline, koncentracije 1mol/dm3. Izracunaj procentni sastav smjese. ( Resenje bi trebalo da bude w(Na2CO3)=60 % , w=(NaOH)=40% ) )

milicaradenkovic's picture

m(NaOH)+m(Na2CO3)=10 g

n(HCl)=n(NaOH)+2*n(Na2CO3)

n(HCl)=c*V=0.2132*1=0.2132 mol

0.2132=m(NaOH)/40+2*m(Na2CO3)/106

1216=106*m(NaOH)+80*m(Na2CO3)

m(NaOH)=10-m(Na2CO3)

903.96=106*(10-m(Na2CO3)+80*m(Na2CO3)

156=26*m(Na2CO3)

m(Na2CO3)=156/26=6 g

w|(Na2CO3)=m(Na2CO3)/m=6/10=0.6=60 %

w(NaOH)=100-w(Na2CO3)=100-60=40 %

khaleesi999's picture

Zasto je n(HCl)= 2*n(Na2CO3) +...?

Marija 96's picture

Zato što se iz jednačine vidi da je n(HCl)=2n(Na2CO3)

khaleesi999's picture

Hvala puno !