Broj čestica

haris100's picture

Možete li mi pojasniti slijedeće:

Otapanjem 0,1 mola elektrolita u 1dm3 vode, najmanji broj čestica daje:

a) natrij hlorid

b) kalij sulfat

c) aluminij sulfat

d) kalcij fosfat

 

milicaradenkovic's picture

Resenje je pod 1. jer natrijum hlorid daje 2 jona.