stehiometrija

Milan3's picture

zapreminu od 52cm3 rastvora sulfatne kisjeline gustine 1.52g/cm3 razblazena je vodom do 500cm3.za neutraliziaciju ovako razblazenog rastvora potroseno je 500cm3 natrijum hidroksida koncentracije 2mola/dm3. koliki je maseni udio sumporne kisjeline u prvobitnom rastvoru?

milicaradenkovic's picture

2NaOH+H2SO4------------------>Na2SO4+2H2O

n(NaOH)=c*V=0.5*2=1 mol

n(H2SO4)=n(NaOH)/2=1/2=0.5 mol

mr=ro*V=52*1.52=79.04 g

ms=n9H2SO4)*Mrt=98*0.5=49 g

w(H2SO4)=ms/mr=49/79.04=0.612=61.2 %

Milan3's picture

ali mislim da niste koristili ovaj podatak da je razblazen do 500cm3?

 

milicaradenkovic's picture

Nisam jer se 79.04 g supstance vec nalazi u 500 cm3 rastvora.