Kiseline i baze

Viktor Zmaj's picture

Na osnovu vrednosti Ka odredite koja kiselina je najjaca u vodenom rastvoru? HCN= 7,9x10(-9),HCLO=5x10(-5),CH3COOH=1,8x10(-5),HNO2=4x10(-4),HF=6,6x10(-4). Ja mislim da je to HCN,mhm?

milicaradenkovic's picture

Kiselina koja disocijacijom daje najvecu vrednost H+ jona je najjaca pa je to kiselina koja ima najveci Ka vrednost a to je HNO2.

Viktor Zmaj's picture

u resenju pise da je to HF

milicaradenkovic's picture

Jeste HF je najjaca kiselina od ponudjenih zbog Ka vrednosti.