alkani

Nenaaa's picture

Pri potpunoj neutralizaciji rastvora sumporne kiseline, koji sadrzi
1,8 . 10^23 jona, dobijeno je 17,4 g soli. Hidroksid kog alkalnog metala je uzet za neutralizaciju sumporne kiseline?

milicaradenkovic's picture

H2SO4------------------>2H+ + SO42-

Posto sumporna kiselina ima 3 jona dobija se 1.8*10(23)/3=0.6*10(23) molekula H2SO4

n(H2SO4)=N(H2SO4)/Na=0.6*10(23)/6*10(23)=0.1 mol

H2SO4+2XOH----------------->X2SO4+2H2O

n(XSO4)=n(H2SO4)=0.1 mol

Mr=m/n(XSO4)=17.4/0.1=174 g/mol

Mr=2*Ar(X)+Ar(S)+4*Ar(O)

174=2*X+32+64

2*X=174-32-64=78

X=78/2=39 i to je kalijum pa je baza KOH

Nenaaa's picture

Hvala, a kako da znam da sumporna kiselina ima 3 jona? I kako da znam da je ovo jednako:  n(XSO4)=n(H2SO4)=0.1 mol?

milicaradenkovic's picture

Na osnovu jednacina.

Nenaaa's picture

Da li se za sumpornu kiselinu sabira ovo sa H- i SO42-? Zasto ne utose ova dvojka ispred H ? Onda bi bilo 4 jona? 

Hvala.

milicaradenkovic's picture

Bilo bi tri jona jer se sabira dvojka ispred H+ i jedinica ispred SO42-.

Nenaaa's picture

Hvala. A ovde sto ste napisali da se gleda iz jednacine. Da li je jefnako zato sto je ispred oba 1 da je npr bilo dva ispred XSO4 kako bi onda bilo?