ugljovodonici

nenahemija's picture

Odnos molova etana i butana u smesi je 2 : 1. Koliko atoma ugljenika se nalazi u 0,6 molova ove smese?

milicaradenkovic's picture

n(etana):n(butana)=2:1

n(smese)=0.6 mol

n(etana)=2*n(butana)

n(smese)=n(butana)+n(etana)

0.6=2*n(butana)+n(butana)

0.6=3*n(butana)

n(butana)=0.6/3=0.2 mol

n(etana)=2*0.2=0.4 mol

N(C)1=n(etana)*Na

N(C)1=0.4*6*10(23)=2.4*10(23)

N(C)2=n(butana)*Na=0.2*6*10(23)=1.2*10(23)

N(C)ukupno=N(C)1+N(C)2=2.4*10(23)+1.2*10(23)=3.6*10(23)

 

nenahemija's picture

0,8 mola atoma ugqenika u etanu; 0,8 mola atoma ugqenika u butanu; 4,8 ·1023 + 4,8·1023 = 9,6 ·1023 atoma
Hvala ali u resenju pise drugacije^

nenahemija's picture

U resenju pise tako...

milicaradenkovic's picture

Jeste tacno je resenje. Ja sam racunala atome ugljenika a koristila molove butana i etana

n(C)1=2*n(etana)=2*0.4=0.8 mol

n(C)2=4*n(butana)=0.2*4=0.8 mol

N(C)=N(C)1+N(C)2=0.8*6*10(23)+0.8*6*10(23)=9.6*10(23)