Alkeni

asterix's picture

Zašto reakciom etena s KMNO4 nekad nastaje diol, a nekad CH3COOH? O čemu to ovisi?

milicaradenkovic's picture

Verovatno o sredini da li je kisela bazna ili neutralna.

asterix's picture

da li je jači oksidans KMNO4 u kiselom ili baznom mediju? 

asterix's picture

evo sad sam pronašao da u kiselom mediju nastaje octena kiselina...da li je tu oksidacija bila intenzivnija i kako sama kiselina uteče na ovaj proces?

U baznom mediju mora biti 0 °C- zašto je i temperatura tu bitna?