Empirijska formula

haris100's picture

Elementarnom analizom je utvrdjeno da su maseni procenti mlijecne kiseline slijedeci: ugljenik 40%, vodonik 6,7% i kiseonik 53%. Odredite empirijsku i molekulsku formulu mlijecne kiseline ako je njena molarna masa 90 g/mol?

milicaradenkovic's picture

Mr=90 g/mol

m(O)=53 g, m(C)=40 g a m(H)=6.7 g

n(C)=m/Mr=40/12=3.3 mol

n(O)=m/Mr=53/16=3.3 mol

n(H)=m/Mr=6.7/1=6.7 mol

n(C):n(O):n(H)=3.3:3.3:6.7/:3.3

n(C):n(H):n(O)=1:2:1/*3 

n(C):n(H):n(O)=3:6:3 posto je dato da je molarna masa 90 g/mol dobija se formula C3H6O3

haris100's picture

Interesuje me ovo kad se dobije broj molova, dijelimo sa najmanjim dobijenim, ako sam dobro shvatio? i ovdje mogu skontati da je ovakav odnos jer je data molarna masa, ali sta da nije?

milicaradenkovic's picture

Da nije data gledao bi koja ti je formula dobijena i ako postoji to jedinjenje to je formula a ako ne postoji onda te brojeve pomnozis sa najmanjim brojem da bi dobio jedinjenje koje postoji.

haris100's picture

a sta podrazumijeva taj najmanji broj, da li najmanji broj molova ili? 

milicaradenkovic's picture

Najmanji broj molova.

haris100's picture

hvala