stehiometrija

nenahemija's picture

Однос атома неког елемента и азота у једињењу је 3:2, а однос њихових маса је 18:7.
Израчунај релативну атомску масу тог елемента.

milicaradenkovic's picture

3X:2*N=18:7

3*7*X=2*18*14

21*X=504

X=504/21=24 g/mol i to je magnezijum.