Stehiometrija

Nena's picture

Uklonjena mi je tema, pa ću opet postaviti.
Smesa magnezijum-oksida i magnezijum-karbonata, mase 1 kg pri žarenju gubi 23% svoje mase. Izračunati koliko procenata magnezijum-oksida, a koliko procenata magnezijum-karbonata sadrži ova smesa.
Hvala.

milicaradenkovic's picture

MgO+MgCO3

ako gubi 23% mase to je masa ugljen dioksida

m(CO2)=w*m(smese)

m9CO2)=0.23*1000=230 g

n(CO2)=m(CO2)/Mr=230/44=5.227 mol

MgCO3----------------->MgO+CO2

77% je MgO

m(MgO)=w*m(smese)=770 g

m(MgO)=m(MgO)1+m(MgO)2

770=2*m(MgO)

m(MgO)=770/2=385 g

w(MgO)=m(MgO)/m(smese)=385/1000=0.385=38.5 %

w(MgCO3)=100-w(MgO)=100-38.5=61.5%