titracija

milicaradenkovic's picture

Ako imam smesu HCl. H3PO4, NaH2PO4 i NaOH i titrujem uz metiloranz imam ponudjeno 0.045 mol NaOH a uz fenolftalein imam 0.035 mol NaOH. Treba da odredim komponente smese i njihovu masu.

milicaradenkovic's picture

Da li neko zna da resi zadatak?