Koncentracija

haris100's picture

U 100 mililitara otopine kalcijevog hidroksida koncentracije 2 mol/dm3 doda se 22,2 g Ca(OH)2. Izracunati kolicinsku i masenu koncentraciju nastale otopine?

Alexstrasuz's picture

Imas li mozda rezultat?

haris100's picture

c=5 mol/dm3 

gama= 370 g/dm3

buduci_student's picture

Predpostavicemo da nece biti promjene u zapremini nakon dodavanja 22,2 g Ca(OH)2. Pa ce V bit const.

U prvom rastvoru:

c(Ca(OH)2)=n/V

n=c*V=2mol/dm3*0,1dm3

n=0,2

Doda se:

n=m/M=

n=22,2g/74 g/mol

n=0,3 mol Ca(OH)2

Ukupno ce biti: n=0,2+0,3=0,5 mol Ca(OH)2 u 0,1 mol/dm3

m(Ca(OH)2)=n*M=0,5mol*74g/mol=37g

Masena koncentracija Ca(OH)2 u rastvoru:

γ=m(C(OH)2)/V

γ=37g/0,1dm3

γ=370g/dm3

Kolicinska kocentracija Ca(OH)2

c=n/V=0,5mol/0,1 dm3=5 mol/dm3