Koncentracija

haris100's picture

Reakcijom alkoholnog vrenja od 250 cm3 otopine glukoze nastaje 8,3 l CO2 na temperaturi od 35c i pritisku 94,75 kPa. Izracunati kolicinsku i masenu koncentraciju otopine glukoze?

milicaradenkovic's picture

p*V=n*R*T

n=p*V/R*T

n=94.75*10(3)*8.3*10(-3)/8.314*308.15

n=0.307 mol

c=n/V=0.307/8.3=0.037 mol/l

y=m/V

m=n*Mr=0.307*180=55.26 g

y=55.26/8.3=6.66 g/l

haris100's picture

u knjizi su rjesenja 0,614 mol/dm3, a za masenu 110,52 g/dm3...

milicaradenkovic's picture

Greska je jer nisam napisala reakciju i uzimala sam molove CO2  a masu glukoze.

C6H12O6-------------->2CO2+2C2H5OH

n(C6H12O6)=n(CO2)/2=0.307/2=0.1535 mol

c(C6H12O6)=0.1535/0.25=0.614 mol/l

y=m/V

m=n(C6H12O6)*Mr=0.614*180=110.52 g

y=110.52/1=110.52 g/l