stehiometrija

Nenaaa's picture

Kолико је грама 20 %-тног раствора хлороводоничне киселине потребно за
потпуну реакцију са 42 g магнезијум-карбоната?

jovicjova657's picture

MgCO3 + 2HCl = MgCl2 + H2CO3

  42g          x

   84g        73

 

42:x=84:73

x= 36,5g HCl

20g: 100g= 36,5: x

x= 182,5 g 20% HCl

tasa18's picture

Kako ste dobili 73?

 

Marija 96's picture

Ja  cu uraditi preko formula, nekome je lakse da shvati

znaci imamo

m(MgCO3)=42g

n(MgCO3)=42g/84g/mol=0,5mol

MgCO3+2HCl--->MgCl2+H2O +CO2

n(HCl):n(MgCO3)=2:1

n(HCl)=2*n(MgCO3)=2*0,5mol=1mol

ms=n*M=36,5g

w=ms/mr

mr=ms/w=36,5g/0,2=182,5g

 

jzma's picture

Koliki je proizvod rastvorljivosti magnezijum-karbonata ako 1dm3 zasicenog rastvora ove soli sadrzi 252mg ?

Marija 96's picture

V=1dm3

m(MgCO3)=0,252g

n=0,252g/84g/mol =0,003mol

c=n/V=0,003mol/1dm3=0,003mol/dm3

MgCO3--->Mg2+ +CO32- 

Ksp=[Mg2+]*[CO32-]=0,003*0,003mol2/dm6=0,000009mol2/dm36 ili 9*10-6

 Imaš li rješenje?

jzma's picture

to je resenje hvala puno :D