zadatak stehiometrija

basketas's picture

Zdravo svima, novi sam na forumu.Posto sutra imam kontrolni iz hemije.Da li bi neko mogao da mi napise resenja za sledece zadatke koje sam vezbao, jer nisu iz zbirke da bi znao da li sam tacno uradio,.Hvala puno

 

1.Koliko ce se dobiti cm3 vodonika u reakciji 6*10^21 atoma kalijuma sa ugljenimkisalinama?

2.Koliko se dobije g kalcijumoksida sa 20g kalcijuma i 20g kiseonika?

HVALA UNAPRED!

milicaradenkovic's picture

1. K+H2CO3---------------.K2CO3+H2

n(K)=N(K)/Na

n(K)=6*10(21)/6*10(23)=0.01 mol

n(H2)=n(K)=0.01 mol

V(H2)=n(H2)*Vm=0.01*22.4=0.224 l=224 ml

2. 2Ca+O2---------------->2CaO

n(Ca)=m/Mr=20/40=0.5 mol

n(O2)=m/Mr=20/32=0.625 mol u visku je kiseonik pa su molovi oksida

n(CaO)=n(Ca)=0.5 mol

m(CaO)=n(CaO)*Mr=0.5*56=28 g