strukturne formule

hemija5's picture

У реакцији адиције, 1 mol хлора потпуно је реаговао са 1 mol алкина. Настао је производ чија је релативна молекулска маса 125. Напишите структурне формуле и називе алкина према IUPAC номенклатури. Ar(H)=1; Ar(C)=12; Ar(O)=16; Ar(Cl)=35,5
СТРУКТУРНЕ ФОРМУЛЕ | АЛКИНА НАЗИВИ АЛКИНА

jovicjova657's picture

alkin + Cl2 =    -CCl=CCl-

                         125g

kada reaguje 1mol hlora sa alkinom raskida se jedna veza i nastaje alken i vezuju se 2 atoma hlora.Mi imamo masu ovog naseg jedinjenja i kada od nje oduzmemo masu 2 atoma hlora dobijemo 125-2x 35,5= 54

i sada posto je masa 1 atoma C 12 mi vidimo da mozemo ukupno 4 atoma ugljenika imati jer je 4x12=48 i jos do 54 nam preostaje 6 atoma H.Mnogo je teze ovako bez crtanja strukturnih formula ali bitan je princpip da ti shvatis,uglavnom imamo 2 polazna jedinjenja a to su 1-butin i 2-butin