opšte

Anjica's picture

Poredjaj uzorke prema porastu broja atoma kiseonika u njima:
a) 9cmkubnih tečne vode