Azot

khaleesi999's picture

Pomesano je 15,6 cm3 oksida azota sa viskom vodonika i izazvana ekspozija smese. Nakon hladjenja od pocetne temperature dobijeni su azot i voda u tecnom stanju . Doslo je do smanjenja zapremine reakcione smese za 46,7 cm3. Odredi formulu oksida azota . ( Resenje N2O3)

Pop.'s picture

Probacu da objasnim kako sam resio. R-ja ide:

NxOy  +  Y H2 = X/2 N2  + Y H2O

V(azot-oksida)=15,6cm3   pa odavde mozem oda odredimo br. molova n(azot-oksida) po formuli pV=nRT ako uzmemo standardne uslove (p,T u stvarni nisu bitni jer su isti za sve supstance pa mozemo cak i da uzmemo vrednosti 1 ako hocemo) Tako dobijamo da je n(NO)=0,65*10-3 mol

Zapremina vode je u stvari ona zapremina koja je smanjenja (jer je voda tecna pa ne uzima zapreminu) i izracunamo njen br molova po istoj logici i dobijemo n(H2O)=1,9*10-3.

Vidimo da sva kolicina vode potice od azot-oksida. To znaci da je br molova azota jednak broju molova s tim da je nas br molova vode pomnozen sa Y koliko stoji u jednacini. Tj:

0,65*10-3 * Y = 1,9*10-3

Pa je Y = 3.

Br molova vode i H2 treba da se poklapaju takodje jer sva voda potice od vodonika a imaju i isti koeficijent Y u jednacini.

Pa je n(H2) = 1,9*10-3

sada ako saberemo molove sa leve i desne strane jed mozemo dobiti br molova N2

0,65*10-3 + 1,9*10-3 = n(N2) + 1,9*10-3

n(N2) = 0,65*10-3

I na isti nacin sada odredimo koefic X na osnovu toga da sav azot-oksid prelazi u N2

0,65*10-3 = X/2 * 0,65*10-3

X=2

Pa je oksid NxOy tj N2O3