Maseni udio

khaleesi999's picture

Uzorak mase 5g koji sadrzi (NH4)2SO4, rastvoren je u vodi i dodat mu je KOH u visku. Oslobodjeni amonijak je uveden u 50cm3 rastvora HCl koncentracije 0.1mol/dm3. Visak je neutralisan sa 10 cm3 rastvora NaOH koncentracije 0.11 mol/dm3. Izracunaj maseni udio (NH4)2SO4 u uzorku. ( Resenje : 5,148 %)

milicaradenkovic's picture

(NH4)2SO4+2KOH----------------->K2SO4+2NH3+2H2O

NH3+HCl----------------->NH4Cl

NH4Cl+NaOH--------------->NaCl+NH3+H2O

n(NaOH)=c*V=0.11*0.01=0.0011 mol

n(NH4Cl)=n(NaOH)=0.0011 mol

n(NH3)=n(NH4Cl)=0.0011 mol

n(HCl)=c*V=0.1*0.05=0.0055 mol

n(NH3 viska)=n(HCl)-n(NH3)=0.005-0.0011=0.0039 mol

n((NH4)2SO4)=n(NH3 viska)/2=0.0039/2=0.00195 mol

m((NH4)2SO4)=n((NH4)2SO4)*Mr=0.00195*132=0.2574 g

w((NH4)2SO4)=m((NH4)2SO4)/*m(uzorka)

w((NH4)2SO4)=0.2574/5=0.05148=5.148 %

khaleesi999's picture

Hvalaa !

gaga's picture

Ja se izvinjavam ali zaista moram da se prikljucim iako je zadatak odavno resen. Resenje jeste tacno, ali moram da pitam kako to da titrujes NH4Cl sa NaOH, to je proizvod uvodjenja NH3 u HCl, dakle ono sto ostaje. a kada se kaze visak naravno da se misli na visak HCl koji ostaje posle uvodjenja NH3 dobijenog iz uzorka tretiranjem (NH4)2SO4 sa KOH (aq).