Maseni udio

Bla's picture

Izracunaj maseni udio kiseonika u plavom kamenu(CuSO4x5H2O).

milicaradenkovic's picture

w(O)=5*Ar(O)/Mr

w(O)=5*16/250

w(O)=0.32=32 %

dejanbr1's picture

A zar ovde ne treba da se racuna i 4*Ar(O) i 5*Ar(O) ?

I onda bi bilo:

w(O)=4*16+5*16/250

w(O)=57.6%

Zbog cega ne moze ovako?

milicaradenkovic's picture

Da ukupno je 9 atoma kiseonika i tacno je resenje.