Zadatak-zapremina i kolicinska koncentracija

Lana2508's picture

Koju zapreminu kalijum hlorida kolicinske koncentracije 0,45 mol/dm3 treba odmeriti i preneti u sud zapremine 250cmda bi se dobio rastvor kolicinske koncentracije 0,1mol/dm3?

milicaradenkovic's picture

c1*V1=c2*V2

V1*0.45=0.25*0.1

V1=0.025/0.45=0.0555 l

V1=55.5 ml