elektroliza

KategoristaA's picture

U ćeliji za elektrolizu na anodi se odigrava:
1) oksidacija, atom0 → jonn+ + n x e- 2) oksidacija, anjonn- → atom0 + n x e-

2) oksidacija, anjonn- → atom0 + n x e-
3) redukcija, katjonn+ + n x e- → atom0 4) redukcija, atom0 → jonn+ + n x e-
5) reakcija koja nije oksido-redukcija

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje pod 1.

KategoristaA's picture

u resenju pise pod 2.

milicaradenkovic's picture

Na anodi se odigrava oksidacija.

Jeste pod 2 jer se vrsi oksidacija jona i to anjona a dobijaju se atomi.

KategoristaA's picture

A kako to? Oksidacija odlikuje anodu a redukcija katodu,jel da?

Winkler's picture

Uvek se na anodi desava oksidacija a na katodi redukcija bilo u galvanskim, bilo u elektrolitickim celijama. Jedina razlika je naelektrisanje elektrode.