br.hemijske rek.

KategoristaA's picture

231. Polazne koncetracije CO i H20 u ravnoteznom sistemu su iste i iznose 0,03mol/dm3. Izracunati ravnotezne koncetracije CO i H2O ako su ravnoteze koncetracije CO2 i H2 jednake 0,01mol/dm3

CO(g)+H20(g) povratna CO2(g)+H2(g)

milicaradenkovic's picture

CO(g)+H2O(g)<-------------------->CO2(g)+H2(g)

n(CO2)rav.=n(H2)rav.=0.01 mol/l

n(CO)izreag.=n(H2O)izreag.=0.01 mol/l

n(CO2)rav.=n(CO2)polazno-n(CO2)izreag.=0.03-0.01=0.02 mol/l

n(CO2)rav.=n(H2O)rav.=0.02 mol/l