Strukturne formule alkana

MrBeat's picture

Na vjezbama smo poceli ispocetka. Meni je jasno kako se odredjuje naziv gleda se najduzi niz, znam i nazive alkana i alkil grupe, sve to znam. Nije mi jasno sa koje strane brojimo, sa lijeva na desno ili sa desna na lijevo kad su alkani u pitanju znam samo da treba da imamo sto manje ugljenikovih atoma, ali mi nije jasno kako, za alkene i alkine znam, gleda se gdje je dvostruka ili trostruka veza i to najmanji niz uzmemo, to sam razumeo kako za te nezasicene ugljovodonike, dok samo za te alkane nisam, pa bih voleo da mi objasnite. Primjer:

CH3 — CH2 — CH2 — CH — CH3

                                    │

                                  CH3

 

Znaci, ovdje idemo sa desna na lijevo, a recimo sto nije sa lijeva na desno? To bilo 2-metilheksan.

I da, ovo mi nije jasno:

CH3 — CH — CH2

             │

           CH3

Ovo gore se zove izo-butil? Jesam dobro napisao?

Kako je ovo 2-metilpropil? Znaci krenuli smo od CH2, a CH je drugi broj i imamo dvije metil grupe, onda treba dimetil ili samo metil? Ili sam pogresno rekao?

A ovo dole terc-butil grupa:

CH3 — C — CH3

            │

          CH3

milicaradenkovic's picture

Kada se gleda naziv alkana gleda se sa koje strane je bliza grupa. U prvom primeru je bliza 2 C atomu i ide sa desna na levo i to je 2 metil pentan. Kod drugog primera je 2 metil propil jer se CH3 grupa nalazi na drugom C atomu . A treci primer je tercijarna metil grupa jer se na drugom C atomu nalaze 2 metil grupe.