broj molekula hemoglobina

hemicar666's picture

Hemoglobin reaguje se kiseonikom obrazujuci kompleks u kojem se sa 4 mola kiseonika veze 1 mol hemoglobina.Izracunajte broj molekula koji je neophodan za prenos 1cm^3 kiseonika na STP
Rezultat je N=6,7*10^18 molekula ali bi mi trebao postupak.
Unaprijed,hvala!

Alexstrasuz's picture

n(Kisika)=0.001/22.4=0.000045mol kisika

0.000045mol kisika - 1mol Hemoglobina/ 4mol kisika

n(Hemoglobina)=0.00001125mol

N=n*Na=1.125 *10^-5 * 6.022*10^23=6.78*10^18 molekula

Alexstrasuz's picture

n(Hemoglobina)=0.000045mol kisika * 1mol Hemoglobina / 4mol kisika Da ne bude zbunjujuce ovo gore sto sam napisao.

hemicar666's picture

Eh mnogo hvala