Zadatak iz stehiometrije

Radijator's picture

Pozdrav svima,

radim stehiometriju, i zapela sam na ovom zadatku:

Koliko atoma natrijuma reaguje sa 0,6 * 1023 molekula hlora u reakciji stvaranja NaCl?

Prvo sam postavila formulu: 

2Na + Cl2 ----------> 2NaCl

i zatim izračunala da u ovoj reakciji imam 12 * 1023 atoma Na, i isto toliko molekula Cl. Iz proporcije:

12 * 1023 atoma Na      - - - - - - - - - - - - - -     12 * 1023 molekula Cl

x                                  - - - - - - - - - - - - - -      0,6 * 1023 molekula Cl

sam dobila x = 0,6 * 1023 atoma Na, ali to nije tačno. U rješenju je 1,2 * 1023 atoma Na. Gdje griješim?

milicaradenkovic's picture

n(Cl2)=N(Cl2)/Na

n(Cl2)=0.6*10(23)/6*10(23)=0.1 mol

n(Na)=2*n(Cl2)=2*0.1=0.2 mol

N(Na)=n(Na)*Na=0.2*6*10(23)=1.2*10(23)

Radijator's picture

Hvala puno! Zaboravila sam na tu formulu...