entalpija nastajanja jedinjenja

zaza's picture

Izracunaj standardnu entalpiju nastajanja CaO na osnovu sledecih jednacina

CaO(s) +H2O(L)→Ca(OH)2     reakciona toplota je -64,7kJ/mol

2H2(G)+O2(g)→2H2O(l)                                        - 571,6kJ/mol

Ca(s)+H2(g)+O2(g)→Ca(OH)2(s                                         -986,2kJ/mol

milicaradenkovic's picture

2Ca(s)+2H2(g)+2O2(g)+2H2O(l)+2Ca(OH)2(g)-------------->2H2O(l)+2Ca(OH)2(s)+2CaO(s)+2H2(g)+O2(g)

2Ca(s)+O2(g)---------------->2CaO(s)

deltaH= -2*deltaH1-deltaH2+2*deltaH3

deltaH= -2*(-64.7)-(-571.6)+2*(-986.2)

deltaH= - 1271.4 kJ u 2 mola jedinjenja

deltaH(CaO)= -1271.4/2= -635.7 kJ/mol

zaza's picture

Resenje je -635,5kJ/mol ,a zar entalpija nastajanja jedinjenja nije toplota koja se oslobodi pri sintezi jednog mola jedinjenja iz elemenata u najstabilnijem obliku