entalpija

Milan3's picture

koliko se toplote oslobodi pri sagorrijevanju 17g etanola

milicaradenkovic's picture

C2H5OH+3O2-------------->2CO2+3H2O       deltaH= -1366.7 kJ/mol

n(C2H5OH)=m/Mr=17/46=0.369 mol

Q=deltaH*n= -1366.7*0.369= -504.31 kJ