Empirijska formula

Maja76's picture

Odrediti empirijsku formulu jedinjenja u kome je maseni odnos C,H i O jednak 12:3:8?
(E sad, koji je način tj pravilan postupak određivanja empirijske formule ovog jedinjenja?)

Alexstrasuz's picture

12/12 : 3/1 :8/16

1:3:0.5/*2

C2H6O

Maja76's picture

Shvatam sve, ali ovo odakle sad ova 2 kojom se množi?

Alexstrasuz's picture

pa ovo 0.5 jer je decimalan broj a da bih postao cijeli pomnozis sa 2 

Maja76's picture

Ahaa. Nisam primetila ovu 5-icu

Tnx