Elementi prve grupe periodnog sistema

medvedica's picture

1)Pri krecenju neke prostorije utrošeno je 100kg gašenog kreca,koji je sadržao 50% kalcijum-hidroksida.Koja je zapremina ugljenik(IV)-oksida(n.u.)potrebna da sav kalcijum-hidroksid pređe u kalcijum-karbonat?

Hvala unaprijed :)

 

 

milicaradenkovic's picture

1) Ca(OH)2+CO2---------------->CaCO3+H2O

ms=mr*w=0.5*100*10(3)=50000 g

n(Ca(OH)2)=m/Mr=50000/74=675.68 mol

n(CO2)=n(Ca(OH)2)=675.68 mol

V(CO2)=n(CO2)*Vm=22.4*675.68=15.135 m3