Kristalohidrat

Marijax's picture

Pri rastvaranju Al u HCl izdvojilo se 25 cm3 H2 koji je sakupljen u menzuri iznad vode na 20oC i 102,4 kPa. Iz rastvora je upravanjem iskristalisalo 1,66 g AlCl3*xH2O.
Odredi formulu kristalohidrata.