stvarna i najmanja molarna masa

hemicar666's picture

Hemoglobin ulazi u sastav eritrocita,a sadrzi 0.328% Fe.Relativna molekulska masa zeljeza je 55.85.
a)kolika je najmanja molarna masa hemoglobina?
b)ako 160 g hemoglobina rastvorenog u 2 dm3 vode ima osmotski pritisak od 2,63kPa na temperaturi 4C,izracunaj stvarnu molarnu masu hemoglobina
Rezultat je a)17027g/mol b)62 992.13g/mol ali mi treba postupak.
Unaprijed,hvala!

milicaradenkovic's picture

a) najmanja molarna masa je

w(Fe)=Ar(Fe)/Mr

Mr=55.85/0.00328=17027 g/mol

b) stvarna molarna masa je

n=p*V/R*T

n=2.63*10(3)*2*10(-3)/8.314*277.15

n=0.00228 mol

Mr=m/n=160/0.00228=70175.4 g/mol greska je u resenju.