hemijske veze

KategoristaA's picture

Kakve hemijske veze imaju HBr i  IBr

jovicjova657's picture

HBr polarnu kovalentnu, a IBr nepolarnu kovalentnu

Kale's picture

Koje vrste veza se nalaze u sledecim jedinjenjima:

a) H2CO3; b) NaOH; c) NaCl; d) (Ag(NH3)2)Cl

jovicjova657's picture

Moras da napravis novu temu i tu da ubacis zadatak.i tako za svaki zadatak posebno :)

a) kovalentna  b) jonska  c) jonska d) koordinatna kovalentna veza

Gimnazijalka 1's picture

I  ja imam pitanje za IBr i HBr samo meni u resenju za oba jedinjenja pise polarna kovalentna veza

jovicjova657's picture

za HBr je jasno da je to polarna kovalentna veza,e sad kod IBr i jod i brom imaju slicne afinitete prema elektronu pa je zbog toga nepolarna