Elektronska konfiguracija

Marijax's picture

Možete li mi napisati elektronsku konfiguraciju olova?

Alexstrasuz's picture

1s22s22p63s23p64s23d10
4p65s24d105p66s24f145d106p2

Marijax's picture

A da nije možda 5f na 14?

Alexstrasuz's picture