Izomerija

Marijax's picture

Koliko izomernih alkohola odgovara bruto formuli C5H11OH?

Marijax's picture

U rješenju je 10, a ja sam našla 11.

milicaradenkovic's picture

CH3CH2CH2CH2CH2OH pentanol

CH3CH2CH(CH3)CH2OH 2-metil-1-butanol kao R i S

CH3C(CH3)2CH2OH 2.2-dimetil-1-propanol

CH3CH2C(CH3)OHCH3 2-metil-2-butanol

CH3CH(CH3)CH2CH2OH 3-metil-1-butanol

CH3CH(CH3)CHOHCH3 3-metil-2-butanol

CH3CH2CHOHCH2CH3 3-pentanol

CH3CH2CH2CHOHCH3 2-pentanol kao R i S

Ana.'s picture

3-metil-2-butanol ima 2 oblika jer je optički aktivan, i to bi trebao biti jedanaesti izomer.

milicaradenkovic's picture

Jeste onda je greska u resenju.

Ivana Tepavac's picture

Nije greška u rešenju pošto se traži koliko ima izomernih, ne računajući cis i trans nego samo strukturne izomere.