So

Marijax's picture

Koliko će se dobiti mola soli uvođenjem 4480 cm3 amonijaka u 0,2 mola sumporne kiseline?
Rješenje: 0,2

Oni su koristili u zadatku 0,2 mola H2SO4 pri računanju, a ja mislim da treba koristiti 4480 cm3 amonijaka jer je njegova količina = 0,1 mola, a to je manje od 0,2.

milicaradenkovic's picture

2NH3+H2SO4-------------->(NH4)2SO4

n(NH3)=V(NH3)/Vm=4480*10(-3)/22.4=0.2 mol posto je odnos molova kiseline i soli 1:1 onda nastaje 0.2 mola soli.

Ana.'s picture

A zašto se zapremina NH3 ne dijeli sa 44,8 već sa 22,4?

milicaradenkovic's picture

Zato sto je to molarna zapremina koja iznosi uvek 22.4.

Ana.'s picture

A ja sam mislila zbog ovog 2*NH3, jer inače kada radim zadatke u kojima dobijem 2 mase, ja podijelim obje sa (molarna masa supstance*koeficijent u reakciji)i onda na osnovu manjeg broja mola određujem.

mirza salkić's picture

kako je ovo ba moguće zar se nebi trebao prvo odrediti mjerodavan reaktant u ovom slučaju to je amonijak i na osnovu njega se dobije o,1 mol soli

Mila123's picture

Mozes ti da odredis prvo ko je potpuno izreagovao a ko je u visku,dobices da je H2SO4 u visku pa zato radis sa NH3..Dobices isto

mirza salkić's picture

ja ne dobijem isto

mirza salkić's picture

 dosad sam ovakve zadatke sve radio ovako i dobijao tačne rezultate pogledaj:

2NH3+H2SO4------->(NH4)2SO4

NH3--------------->(NH4)2SO4

2mola---------------->1mol

4480*10na-3l/22.4l/mol------------------>xmol


x=0,1mol soli

 

H2SO4--------------->(NH4)2SO4

1mol---------------------->1mol

0,2mol------------------>xmola


x=0,2 mola soli što znači da sam manju količinu dobio kad sam uzeo NH3 kao reaktant pa mi je on mjerodavan ,količina nastale soli je 0,1 mol

MOLIM ZA OBJAŠNJENJE KAKO NIJE MOGUĆE OVAKO KAD SAM OVAKO SVE DOSAD RADIO ZADATKE SA SUVIŠKOM I DOBIJAO TAČNE REZULTATE :o :o :o