zadatak

nolenk's picture

Kako se menja brzina hemijske reakcije: 
 2NO(g) + O2(g)  2NO2(g) 
 ako se zapremina reakcionog suda smanji 4 puta? 
 
 a) poveća se 64 puta b) smanji se 64 puta 
 c) ne menja se d) poveća se 128 puta 
 e) poveća se 16 puta

znam da je v=k*A*B

ali koliko je k,kako ga raunam

jovicjova657's picture

ne treba ti vrednost k,tebi treba odnos v1/v posto se trazi kako se menja brzina reakcije

ako se zapremina smanjuje 4 puta to znaci da se zapremina povecava 4 puta.

v1= k* (4 NO)2 * (4 O2)= 16 (NO)2 * 4 * (O2)= 64(NO)2 (O2)

v= k*(NO)2*(o2)

v1/v=64(NO)2 (O2) / k*(NO)2*(o2) = 64 to znaci da se brzina reakcije povecala 64 puta