alkoholi

Neda's picture

Kolika je zapremina vodonika koji se oslobodi kada se u 100 g cistog etanola doda 4,6 g elementarnog natrijuma ? (normalni uslovi)

jovicjova657's picture

2 C2H5OH + 2 Na = 2 C2H5ONa + H2

    x g             4,6g

   92g             46

x: 4,6 = 92 : 46

x= 9,2 g   sto znaci da samo 9,2 g etanola reaguje, a mi imamo 100g etanola pa je 100-9,2=90,8 g etanola viska pa cemo u reakciji nasoj upotrebljavati 4,6g natrijuma

2 C2H5OH + 2 Na = 2 C2H5ONa + H2

                      4,6 g                       x dm3

                      46g                         22,4 dm3

4,6 : x = 46 : 22,4

x= 2,24 dm3 vodonika

Neda's picture

Hvalaa. ^_^