rastvori, OH- joni

Gimnazijalka 1's picture

Koliko ima OH- jona u rastvoru nastalom mesanjem 500 mL rastvora koji sadrzi 0,1 mol/L kalijum hidroksida i 500 mL rastvora koji sadrzi 0,2 mol/L azotne kiseline? Ja sam to pokusala da uradim ovako:
1L:0,1mol=0,5L:xmol KOH x=0,05mol
1L:0,2mol=0,5L:xmol HNO3 x=0,1mol
KOH + HNO3 = KNO3 + H20
Odnos treba da bude 1:1 a ja imam 0.05:0,1 odnosno meni je 1:2 i ja ne znam sad kako dalje,moze li neko da mi uradi ali postupno?

jovicjova657's picture

znaci imamo 0,05mola KOH i 0,1 mola HNO3. Što znači da će nastati 0,05 mola KNO3 tj sav KOH će izreagovati a HNO3 je u višku i to 0,1-0,05=0,05 mol

pa sad računamo koncentraciju pH

c(HNO3)=0,05 mol/l

(H+)= 0,05= 5 * 10-2

(OH-)= Kw / (H+)= 10-14  /  5 * 10-2 = 2*10-13 

jel se slaze sa resenjem?

Gimnazijalka 1's picture

U resenju pise 1,2 x 10 na 11

Gimnazijalka 1's picture

Ali sad m mi je jasno,ovo je ustvari kolicina supstance a meni treba broj jona pa samo pomnozim sa 6*10na23. Hvala :)