Rastvori

medvedica's picture

Izračunati zapreminu rastvora Ba(OH)2 koncentracije 0,2mol/dm3,potrebnu za dobijanje bazne soli u reakciji sa 30%-tnim rastvorom H2SO4 čija je gusta 1,22g/cm3.

Marija 96's picture

Zaboravila si da napises podatak da je zapremina rastvora sulfatne kiseline 20cm3

V(Ba(OH)2)=?

c=0,2mol/dm3

w=30%

ro=1,22g/cm3 (ro cu obilježavati kao r u sljedecim koracima)

2Ba(OH)2+H2SO4--->(BaOH)2SO4+2H2O

Izracunaš prvo masu rastvora mr=r*V =1,22g/cm3*20cm3=24,4g

pa onda izracunas masu supstance ,iz formule w=ms/mr ,pa je ms=mr*w=24,4*0,3=7,32g

Izračunaš onda količinu sulfatne kiseline n=m/M=7,32/98=0,075mol

Onda iz jednacine napises odnos kolicina 

n(Ba(OH)2) :n(H2SO4)=2:1

n(Ba(OH)2)=2*n(H2SO4)=0,15mol

pošto imaš koncentraciju barijum-hidroksida ,onda iz formule c=n/V izrazis V=n/c 

V=0,15/0,2=0,75 dm3

medvedica's picture

Ali nije mi data zapremina H2SO4 :(

Marija 96's picture

Ne znam onda. Meni u zbirci ima identičan zadatak i data je zapremina.Piše li ti koliko je rješenje?

medvedica's picture

Rjesenje je tacno mora da je greska u mojoj zbirci :)Hvala ti puno :)

Marija 96's picture

Sigurno. Ništa :)

medvedica's picture

Onaj zadatak koji si izbacila za tvrdocu vide i meni treba nadam se da ce ga neko uraditi ako ne ĵa cu ti ga izbaciti cim ga uradimo u skolu posto cemo to sto posto raditi,a inace odakle si:)

medvedica's picture

A da mozda ne znas ovaj zadatak sto sam izbacila pod temom formule:)

Marija 96's picture

Ja sam ono kao pokusala nesto,pokusacu ga posle ponovo. Pa ću viđeti umijem li. E hvalaa ti. Nikšić,ti?

medvedica's picture

I ja u koju skolu ides

Marija 96's picture

Gimnaziju,ti?

medvedica's picture

I ja koje si odjeljenje

Marija 96's picture

II-6,TII?