Talog(elementi 13 grupe PS)(aluminijum)

medvedica's picture

U 25g 8%-tnog rastvora aluminijum-hlorida dodato je 25g 8%-tnog rastvora natrijum-hidroksida.Naastali talog je odfiltriran,osusen,a zatim zaren do konstante mase.Odrediti sastav i masu izarenog ostatka.

 

jovicjova657's picture

8 % : 100 % = x: 25g

x=2g AlCl3 i NaOH

sad da vidimo sta nam je u visku

AlCl3 + 3 NaOH= Al(OH)3 + 3 NaCl

x             2 g

133,5       120

x :2 = 133,5 : 120

x= 2,225 AlCl3 a mi imamo samo 2 g AlCl3 pa nam je NaOH u visku a mi cemo koristiti u nasoj proporciji za odredjivanje koliko grama nastaje Al(OH)3   2 g  AlCl3 jer on nije u visku

AlCl3 + 3 NaOH= Al(OH)3 + 3 NaCl

2 g                         x

133,5                    78

x= 1,1685 g Al(OH)3

kad se zari i susi Al(OH)3 nastaje Al2O3

Mr(Al2O3)= 102

78 : 102 = 1,1685 : x

x= 1,528 g jel se slaze sa resenjem?

 

medvedica's picture

Rjesenje je 0,51g.

milicaradenkovic's picture

2AlCl3+6NaOH------------------->Al2O3+3H2O+6NaCl

m(NaOH)=w*mr=25*0.08=2 g posto su iste mase rastvora date i isti procenti onda je i m(AlCl3)=2 g

n(NaOH)=m(NaOH)/Mr=2/40=0.05 mol

n(AlCl3)=m(AlCl3)/Mr=2/133.5=0.015 mol u visku je NaOH pa je

n1(NaOH)=6*n(AlCl3)/2=6*0.015/2=0.045 mol

n2(NaOH)=n(NaOH)-n1(NaOH)=0.05-0.045=0.005 mol

n(Al2O3)=n2(NaOH)=0.005 mol

m(Al2O3)=n(Al2O3)*Mr=102*0.005=0.51 g

jovicjova657's picture

sad po novom dobijam 0,76. da nije negde u tekstu zadatka da si pogresno napisala podatke?

medvedica's picture

Milica je dobila resenje

jovicjova657's picture

a odakle je ovo milice u predzadnjem koraku n(Al2O3)=n2(NaOH)=0.005 mol odakle je da nam je n(Al2O3)=n2(NaOH)

i ovo n2(NaOH) to je u visku,neizreagovani broj molova?

medvedica's picture

Pa kako onda treba

medvedica's picture

A da mozda ne znate ovaj zadatak sto je pod temom smjese

medvedica's picture

sto je pod temom uzorak

milicaradenkovic's picture

U zadatku je visak NaOH i to se uzima kao molovi Al2O3.

jovicjova657's picture

znam da je visak NaOH ali mi nije jasno zbog cega taj visak uzimamo kao molove Al2O3.zar ne bi trebalo logicno izreagovani broj molova NaOH pa preko proporcije da se izracuna koliko molova nastaje Al2O3,visak je visak,ostaje u reakciji kao visak

milicaradenkovic's picture

Ne kad imas nesto u visku uzima se taj visak a ne ono sto je izreagovalo.