Organska hemija

Moonlight's picture

Sagorijevanjem 0,92g nekog homologa benzena u cistom kiseoniku dobijen je CO2 koji je uveden u rastvor kalcijum-hidroksida, pri cemu je nastalo 7g taloga. O kojem homologu benzena se radi?

Unaprijed zahvalna! :)

milicaradenkovic's picture

Ja dobijam metilbenzen.

mili m's picture

Sorry što pišem nevezano za tvoje pitanje, ali i moje se odnosi na organsku, pa da ne postavljam novu temu :)

Mene zanima vezano za konformaciju stolice, recimo kod primjera trans-1,2-dimetilcikloheksana, na šta se tu odnosi ovo trans?

milicaradenkovic's picture

Trans se odnosi na polozaj metil grupa u cikloheksanu kada su metil grupe na suprotnim stranama u prstenu.