Zadatak:

daca0023's picture

Za punjenje vazdusnih balona u poljskim uslovima ponekad se koristi vodonik dobijen reakcijom kalcijum-hidrida sa vodom.Izracunati koliko je kg kalcijum-hidrida potrebno za punjenje balona zapremine 500 metara kubnih???

Pop.'s picture

Napišeš r-ju (nastaje ca-hidroksid i voda) i izračunaš broj molova H2 koji nastane u reakciji po formuli pV=nRT (R,T i p su ti pod standardnim uslovima). Nakon toga izjednačiš taj br molova sa br molova CaH2 po jednačini i izračunaš koliko je to kg.