Stehiometrija

Rade hemicar's picture

Izracunaj masu sircetne kiseline koja u reakciji sa Na2CO3 oslobodi 17,6g gasa? 
Moze li neko da mi napise i izjednaci reakciju jer se meni nesto ne uklapa :\

Makbula Sabanadzovic's picture

POMOGNI MENI PRVO :d